Hart voor Internetvrijheid

Hart voor Internetvrijheid

zet zich in voor privacy en vrijheid van meningsuiting op internet door het ondersteunen van netwerkinfrastructuur zoals het Tor-netwerk.

Doneer nu!

Internet

Vrijheid van meningsuiting, nieuwsgaring en anonimiteit zijn grondrechten. Maar die vrijheid staat onder druk. Technologie helpt die vrijheid beschermen.

Anonimiteit

Niemand hoeft te weten wie je bent of welke websites je bezoekt. Dat geldt voor journalisten en klokkenluiders, maar net zo voor burgers die hun privacy belangrijk vinden.

Vrijheid van meningsuiting

Je verhaal vertellen, zonder te zeggen wie je bent. Voor een klokkenluider, en daarmee voor onze democratie, van levensbelang.

Censuur

Overheden bepalen steeds vaker welke informatie op internet toegankelijk is. Technologie geeft burgers zelf weer de vrijheid en maakt de hele wereld bereikbaar.