Hart voor Internetvrijheid

Zijn wie je bent of wilt zijn
Voor ons betekent vrijheid op internet dat we kunnen doen en laten wat we willen zonder dat iemand over onze schouders meegluurt. Dat is belangrijk, want met die vrijheid kunnen we zijn wie we zijn of willen zijn. Het geeft ons de ruimte om met bekenden en onbekenden te praten over onze intiemste gevoelens en de meest controversiële gedachten.

Die vrijheid is niet vanzelfsprekend
Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Iets meer dan 2.000 kilometer verderop werd tot een paar zomers geleden veel van de communicatie tussen burgers onderling vastgelegd en geanalyseerd. Met hulp van Westerse bedrijven las het regime van Moammar Gadhaf mee met de chat- en e-mailberichten van zijn burgers. Uit een transcriptie is de angst evident: “One file, logged on Feb. 26, includes a 16-minute Yahoo chat between a man and a young woman. He sometimes flirts, declaring that her soul is meant for him, but also worries that his opposition to Col. Gadhaf has made him a target.”

Praten over je intiemste gevoelens
Maar ook in onze maatschappij is de bescherming van privacy belangrijk voor onze vrijheid. Als de dokter zijn patiënt net over de besmetting met het HI-virus verteld heeft, wil de patiënt er misschien met lotgenoten op een forum over praten zonder dat zijn vrienden daarvan weten. Een getuige van een afrekening in het criminele circuit durft daarover wellicht alleen te vertellen als hij met anonimiteit zijn eigen leven kan beschermen. Die anonimiteit geeft klokkenluiders ook de ruimte om misstanden onder de aandacht te brengen, zonder daarbij hun eigen identiteit te hoeven prijsgeven.

Technologie voor uitingsvrijheid, anonimiteit en censuur
Hoewel technologie ook tegen internetgebruikers ingezet kan worden, kan technologie diezelfde internetgebruikers ook helpen. Bijvoorbeeld Tor helpt gebruikers hun privacy en vrijheid op internet te beschermen en daarmee hun veiligheid te vergroten. Tor helpt iemands' identiteit te beschermen door gebruik te maken van versleutelde en niet tot de bron te herleiden internetverkeer. Tor, ooit ontwikkeld door het Amerikaanse leger, wordt dan ook breed ingezet: gewone mensen zoals jij en ik, journalisten, ambtenaren van opsporings- en geheime diensten, activisten en vele anderen.

Wij helpen internetgebruikers zichzelf beschermen
Door Tor-nodes te draaien, stellen we anderen in staat hun vrijheid op internet te beschermen, anoniem van het internet gebruik te maken en censuur te omzeilen. We helpen internetgebruikers zichzelf te beschermen.